Sun Home
Particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) in condiţiile aridităţii sporite

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, CEMÎRTAN NELLI

Rezumat:

Au fost studiate particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în condiţiile aridităţii sporite şi propuse unele măsuri de reducere a efectivului ei. În ultimii ani clima s-a caracterizat printr-un defi cit pronunţat de precipitaţii şi temperaturi majorate în timpul verii. Menţinerea îndelungată a secetei a provocat condiţii critice pentru dezvoltarea culturilor agricole – baza de nutriţie pentru microtine. Am stabilit o dependenţă inversă dintre densitatea coloniilor la hectar şi indicele de ariditate: r= -0,50 în anul 2011 şi r= -0,35 în anul 2012. În condiţiile Republicii Moldova monitoringul efectivului populaţiilor include două cercetări – primăvara devreme, în luna martie şi toamna, cînd o deosebită atenţie e necesar de acordat populării de către microtine a semănăturilor de ierburi multianuale şi gramineelor de toamnă. În cazul că a fost stabilită o densitate de 5 colonii la hectar de ierburi furajere în perioada de primăvară şi o densitate de 10-15 colonii la hectar de graminee şi 50 de lucernă toamna se recomandă desfăşurarea măsurilor de profilaxie.Ecological peculiarities of the species Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) in the conditions of elevated drought have been studied to propose some measures of its number reduction. In the last years, the climatic conditions have been characterized by low precipitation amount and increased temperatures during summer. The long-time drought provoked critical conditions for the development of agricultural plants – a trophic basis of fi eld voles. A signifi cant negative correlation has been found between the density of vole colonies per hectare and the aridity index: r= -0.50 in 2011 and r= -0.36 in 2012. In the conditions of the Republic of Moldova, monitoring of population abundance includes two study stages – in early spring and in autumn, when a special attention must be given to the voles populating perennial grass crops and winter wheat. Preventive measures are recommended in the case the density estimated makes 5 colonies per hectare on forage grasses in spring, and 10-15 col./ha on cereal crops and.

Cuvinte-cheie:

Microtus arvalis - indicele de ariditate – abundenţa - densitatea

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.29 MB)

Ediţia curentă

journal