Sun Home
Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole in funcţie de textura solului şi acţiunea stresului hipotermic

Autori:

NEGRU PETRU, POPOVICI ANA, ŞIŞCANU GHEORGHE

Rezumat:

S-a demonstrat că intensitatea metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole suferă schimbări esenţiale în funcţie de textura solului, având valori mai pronunţate la viţele crescute pe sol nisipo-lutos şi argilo-nisipos. Stresul hipotermic induce noi schimbări în metabolismul acestor compuşi, cu repercutări importante, datorită cărora conţinutul fosforului macroergic şi glucidelor eterice devine mai înalt la plantele crescute pe sol uşor argilos şi argilo-nisipos şi reducerea fosforului organic, acido-solubil, nucleotidelor şi acizilor nucleici care a fost mai pronunţată la plantele de pe sol nisipolutos şi argilo-nisipos mediu.The intensity of phosphorous compound metabolism in grape plants has been found to strongly depend on the soil texture and to be mainly higher in the plants grown on sandy and medium loamy soils. Negative temperatures cause changes in the metabolism of these compounds resulting in increase of the content of macroergic phosphorous and ethereal sugars on slightly clayey and loamy soils, while the reduction of organic and acid soluble phosphorus, nucleotides, and nucleic acids is more pronounced in the plants grown on sandy loamy and medium loamy soils.

Cuvinte-cheie:

plante viticole - compuşi fosforici - textura solului - stres hipotermic - repercutări.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.37 MB)

Ediţia curentă

journal