Sun Home
Особенности кислотообразующей функции желудка при гиперметаболическом статусе организма

Autori:

STRUTINSCHI TUDOR, ORGAN ALEXEI, BODRUG ALINA, STROCOVA VALENTINA

Rezumat:

A fost cercetată funcţia acidopoietică a stomacului la persoanele cu statut hipermetabolic al organismului. Datele experimentale au permis de a determina relaţia între particularităţile metabolice ale organismului şi activitatea secretorie a stomacului. S-a determinat, în particular, că funcţia acidopoietică a stomacului are tendinţă spre o stare hipo- sau hiperacidă. Rezultatele obţinute au arătat că inelul vegetativ al sistemului adrenergic are influenţă considerabilă asupra proceselor funcţiei acidopoietice a stomacului.Features of the stomach acid-forming function have been studied in the patients with the hypermetabolic organism status. The experimental data have revealed a relationship between the metabolic characteristics of an organism and secretory activity of the stomach. In particular, it has been found that the stomach acid function at the hypermetabolic body status tends to hypoacidity. The results have shown that the vegetative link of the adrenergic system has an important impact on the process of the stomach acid-forming function.

Cuvinte-cheie:

funcţie acidopoietică - statut hipermetabolic – stomac - antrum.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.28 MB)

Ediţia curentă

journal