Sun Home
Influenţa dietei fără glucide in perioada ontogenezei postnatale timpurii asupra absorbţiei monozaharidelor in intestinul subţire

Autori:

CEBAN LARISA

Rezumat:

În experienţele in situ pe şobolani – masculi s-a determinat că dieta fără glucide pe parcursul a 6 săptămâni, începând nemijlocit cu momentul trecerii la alimentarea definitivă, duce la o scădere bruscă a absorbţiei glucozei, condiţionată de scăderea esenţială a efectivităţii activităţii sistemei ei active de transport Na - dependente, şi de asemenea la absenţa totală a transportării fructozei în intestinul subţire şi este premiza principală de dezvoltare a malabsorbţiei monozaharidelor pe tot parcursul vieţii.It has been proven in the in situ male rat experiments that a six-week carbohydrate free diet beginning with the moment of transition to a lasting diet leads to a sudden reduction of the carbohydrate absorption level. It is conditioned by the essential loss of the activity efficiency of the systems responsible for Na transportation. It can also happen in the absence of fructose transportation in the small bowel and is the fi rst cause to develop life time malabsorption of monosaccharides.

Cuvinte-cheie:

intestinul subţire - absorbţia monozaharidelor - dieta fără glucide - ontogeneza postnatală timpurie – malabsorbţie - constante cinetice ale transportului activ a glucidelor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.3 MB)

Ediţia curentă

journal