Sun Home
Genotipuri de Hyssopus officinalis l. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial

Autori:

GONCEARIUC MARIA

Rezumat:

Genotipuri de Hyssopus offi cinalis L., forma cyaneus, f. ruber şi f. albus au fost evaluate. În condiţii de secetă indicii caracterelor cantitative, ce infl uenţează direct productivitatea au valori mai ridicate la genotipurile ce aparţin f. ruber şi f. cyaneus. Genotipurile au un conţinut diferit, dar foarte înalt de ulei esenţial: f. ruber - 2.531, f. cyaneus - 1.877, iar f. albus - 1.434% (s.u.). Analiza GC-MS a uleiului esenţial a identifi cat 30-38 componenţi la diferite genotipuri, componenţii majori fi ind pinocamfona în formele trans(-) iso şi cis. La f. cyaneus cis (-)pinocamfona se conţine 51.77%, trans(-) iso pinocamfonă - 6.70%; la f. ruber - 66.94% pinocamfonă, 33.31% trans(-)iso pinocamfonă şi 33.63% –cis(-) pinocamfonă; f. albus - 61.1% trans(-) iso- şi 2.15% cis(-)pinocamfonă, urmate la toate genotipurile de β-pinen (f. cyaneus, 8.49%, f. albus, 7.38%, f. ruber , 4.15%) şi β-felandren, de la 3.64% la genotipul f. ruber până la 6.79% la genotipul f. albus. Componenţii minori au concentraţii diferite, unii fi ind prezenţi în uleiul numai al unui sau a două genotipuri.Hyssopus officinalis L., f. cyaneus, f. ruber, and f. albus genotypes have been evaluated. In the drought conditions, the indices of the quantitative traits which directly infl uence productivity have a higher value for the f. ruber and f. cyaneus genotypes. The content of essential oil is different for the above mentioned genotypes, and much higher in f. ruber - 2.531, f. cyaneus - 1.877, and f. albus - 1.434% (s.u.). GC-MS essential oil analysis identified 30-38 compounds for different genotypes. The major compounds are pinocamphone in trans(-) iso and cis forms: for f. cyaneus, cis (-)pinocamfona - 51.77%, trans(-) iso pinocamphone - 6.70%; for f. ruber - 66.94% pinocamphone, 33.31% trans(-)iso pinocamphone, and 33.63% –cis(-) pinocamphone; f. albus - 61.1% trans(-)iso- and 2.15% cis(-) pinocamphone, for all the genotypes followed by β-pinen (f. cyaneus, 8.49%, f. albus, 7.38%, f. ruber , 4.15%) and β-felandren, from 3.64% for the f. ruber genotype to 6.79% for the f. albus genotype. The minor compounds of essential oil have different concentrations, some of them being present only in one or two genotypes.

Cuvinte-cheie:

Hyssopus offi cinalis – genotip - ulei esential – compoziţie

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.3 MB)

Ediţia curentă

journal