Sun Home
Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L

Autori:

LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate date cu privire la potenţialul transgresiv al unor caractere valoroase ce reprezintă elemente de productivitate la grâul comun de toamnă. S-a elucidat modul de moştenire a caracterelor la generaţia F1 şi gradul de implicare a efectelor genice în heritabilitate. Pentru greutatea boabelor per spic, s-a constatat asocierea puternică a gradului şi frecvenţei transgresiilor pozitive cu epistaziile aditiv-dominante şi dominantdominante.The paper presents data on the transgression potential of some valuable characters that represent productivity elements in common winter wheat. The inheritance type in the F1 generation and the degree of genic effect involvement in characters heritability have been elucidated. A high association of the degree and frequency of positive transgressions with additive-additive and dominant-dominant epistatic interactions has been established for the grain weight per spike.

Cuvinte-cheie:

Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.78 MB)

Ediţia curentă

journal