Sun Home
Evaluarea convenţională a acurateţei tematice a hărţii FAO „acoperirea/utilizarea teritoriului Republicii Moldova”

Autori:

CANTEA VLADISLAV

Rezumat:

În cadrul studiului s-a evaluat, în mod convenţional (cu utilizarea matricei), acurateţea tematică a hărţii FAO „Acoperirea/utilizarea teritoriului Republicii Moldova”. Evaluarea acurateţei s-a făcut în baza a 5501 probe punctiforme, distribuite în mod aleatoriu stratifi cat în cadrul hărţii, care au fost verificare cu datele de referinţă (reprezentate, în principal, de imagini ortofoto cu rezoluţia de 20-40 cm). Cu toate că şaptezeci de procente din suprafaţa hărţii este ocupată de tipuri de acoperire/utilizare a terenului cu un nivel al acurateţei de peste 60%, acurateţea totală a hărţii este nesatisfăcătoare, alcătuind doar 44%. În cadrul articolului se discută despre natura, frecvenţa şi magnitudinea erorilor privind cartarea tipurilor de acoperire/utilizare a teritoriului ţării la diferite niveluri taxonomice de clasificare.The study uses the conventional method (the confusion matrix) to assess the thematic accuracy of the FAO Land Cover/Land Use Map in the Republic of Moldova. The accuracy assessment was based on 5501 sampling points, randomly stratified on the map, which were verifi ed against reference data (mainly orthophotos with 20-40 cm resolution). Although seventy percent of map area is occupied by land cover/land use types that have a level of accuracy above 60%, the overall map accuracy is disappointing, comprising only 44%. The nature, frequency and magnitude of errors associated with the mapping land cover/land use types for the country are reported at different taxonomic resolution.

Cuvinte-cheie:

acurateţea tematică - harta acoperirea/utilizarea teritoriului.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.33 MB)

Ediţia curentă

journal