Sun Home
Evaluarea condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova

Autori:

NEDEALCOV MARIA, SÎRBU RODICA

Rezumat:

Schimbările climatice regionale, care se caracterizează printr-un ritm destul de pronunţat, necesită evaluarea noilor condiţii agrometeorologice de formare a productivităţii culturii viţei de vie, informaţie ce la momentul actual lipseşte. Analiza datelor ce caracterizează regimul termic pentru o perioadă de mai mult de un secol demonstrează, că în perioada contemporană (1980-2010), temperatura din lunile de iarnă (ianuarie, februarie) şi de la începutul primăverii (martie), au determinat creşterea valorică a temperaturii medii anuale pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a contribuit la micşorarea perioadei de iernare a viţei de vie creîndu-se posibilitatea extinderii spre nord a arealului ei de cultivare. Potrivit rezultatelor obţinute, în primul deceniu al secolului XXI (2000-2010) chiar şi în partea de nord a republicii (Briceni) temperatura medie anuală depăşeşte 9,0˚C,ceea ce indică la favorabilitatea cultivării unor soiuri de viţă de vie în această regiune. Dar, în acelaşi timp, este importantă şi evidenţierea diferenţierilor spaţiale în manifestarea îngheţurilor periculoase, deoarece acestea ar putea limita cultivarea culturii date. Rezultatele obţinute denotă o diferenţiere spaţială de două săptămîni - informaţie utilă de care trebuie să se ţină cont la amenajarea terenurilor.Regional climate change, which is characterized by a rather pronounced rhythm, requires assessment of new agro-meteorological conditions for grapevine productivity, information lacking currently. Analysis of the data which characterize the thermal regime for a period of more than a century shows that in the contemporary period (1980-2010), the temperature during the winter months (January, February) and in the early spring (March), had determined increasing the value of annual average temperature on the Republic of Moldova territory. This contributed to decrease the wintering period for this crop, giving the possibility of extending its area of cultivation northward. According to the results, in the first decade of the XXIst century (2000- 2010) even in the north of the country (Briceni) annual average temperature exceed 9.0 ˚C, indicating the suitability of cultivation for vine varieties in this region. But at the same time, it is important highlighting of spatial differentiation and manifestation of dangerous frosts, because they could limit the cultivation area for this crop. The results show a spatial differentiation by 2 weeks - useful information that should be taken into account in land planning.

Cuvinte-cheie:

condiţii meteorologice - condiţii de iernare - primul şi ultimul îngheţ - productivitatea viţei de vie - extreme.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.26 MB)

Ediţia curentă

journal