Sun Home
Efectul unor surse de carbon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor şi mananilor la tulpina de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18

Autori:

MOLODOI ELENA, USATÎI AGAFIA, EFREMOVA NADEJDA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA, CHISELIŢA NATALIA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

Sunt descrise efectele infl uenţei diferitor surse de carbon (glucoza, zaharoza, fructoza, manoza, melasa, etanol) şi azot (sulfatul de amoniu, hidrogenofosfatul de amoniu) asupra acumulării mananilor la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. În rezultatul studiului a fost argumentată oportunitatea suplimentării mediului de nutriţie YPD cu glucoză în concentraţii de 3...5% şi hidrogenofosfat de amoniu în concentraţii de 0,1...0,4%.The article presents information on the action of different carbon (glucose, saccharose, fructose, mannose, molasses, and ethanol) and nitrogen (ammonium sulfate and ammonium phosphate dibasic) sources on the accumulation of biomass, biosynthesis of carbohydrates and mannanes in the Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain. This study has demonstrated feasibility of supplementation of the YPD nutritive medium with glucose and ammonium phosphate dibasic at concentrations of 3 to 5% and 0.1 to 0.4 %, respectively.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae – manani – carbohidraţi – biomasă – surse de carbon - surse de azot.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.28 MB)

Ediţia curentă

journal