Sun Home
Cernoziomul – solul garniţelor

Autori:

URSU ANDREI, CUZA PETRU, GHEORGHE FLORENŢA

Rezumat:

Pădurile de stejar pufos – gârniţele prezintă formaţiuni ecologic specifi ce care necesită măsuri efi ciente de protejare. În condiţiile de stejar pufos atît la periferia Codrilor cît şi în Câmpia de Sud a Moldovei s-au format soluri de tip cernoziom. Geneza solurilor este condiţionată de componenţa specifi că a vegetaţiei gârneţelor, cu participarea intensă a erbaceelor.Downy oak forests are specific ecological formations which require efficient measures to be protected. Pubescent oaks have facilitated development of the chernozem soil type in the outskirts of the Codri area and in the South Plain. Soil genesis is conditioned by a specific vegetation composition of these forests with strong participation of the herbaceous.

Cuvinte-cheie:

Gârniţă - stejar pufos - cernoziom.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.29 MB)

Ediţia curentă

journal