Sun Home
Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff

Autori:

CEPOI LILIANA, RUDI LUDMILA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, GHELBET VIORICA, IAŢCO IULIA, COROPCEANU EDUARD, PISARENCO MAIA, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Sunt expuse rezultatele şi analiza modifi cării nivelului de productivitate şi activitate antioxidantă a microalgei verzi Haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital la acţiunea unor compuşi coordinativi ai Co cu bazele Schiff. Fiecare etapă de creştere şi dezvoltare a hematococului are specificul său al activităţii biosintetice, şi respectiv formează un răspuns individual la acţiunea compuşilor coordinativi introduşi în mediul de cultivare. Acest răspuns individual este determinat de productivitatea microalgală, conţinutul de carotenoizi, precum şi de activitatea antioxidantă a extractelor etanolice specifice tipului corespunzător de biomasă.The paper reports the results and analysis of productivity changes and the antioxidant activity of the green microalga Haematococcus pluvialis at the different life cycle stages in the presence of Co coordination compounds with Schiff bases. Each stage of growth and development of this alga has its specific biosynthetic activity to develop an individual response to the action of the coordination compounds added into cultivation medium. The individual response is determined by the productivity of this microalga, carotenoid content and antioxidant activity of ethanolic extracts corresponding to the specifi c type of biomass

Cuvinte-cheie:

microalga verde bifl agelată Haematococus pluvialis – compuşi coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff – productivitatea – activitatea antioxidantă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.31 MB)

Ediţia curentă

journal