Sun Home
Repartizarea spaţial-temporară a speciilor indicatoare de peşti în aspectul estimării calităţii ecosistemului râului Bâc

Autori:

BULAT DENIS, BULAT DUMITRU, USATÎI MARIN, RUSU VADIM, CROITORU ION

Rezumat:

Analiza diversităţii biologice, deseori, prezintă unica posibilitate de obţinere a datelor veridice despre schimbările produse în ecosistemele naturale în condiţiile intensificării factorilor antropici [2, 3]. Monitorizarea calităţii ecosistemului acvatic presupune efectuarea unor investigaţii repetate în intervale stabilite de timp. Există multiple metode de biomonitorizare a calităţii apei râurilor în baza diferitor grupe de hidrobionţi. Lucrarea abordează problema biomonitorizării calităţii apei r. Bâc în timp şi spaţiu bazată pe gradul de sensibilitate a speciilor de peşti.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (310)

Anul:

2010

Descarcă

Download PDF (0.42 MB)

Ediţia curentă

journal