Sun Home
Problemele identificării şi ameliorării baculovirusurilor

Авторы:

VOLOŞCIUC LEONID

Резюме:

Intensificarea cercetărilor în domeniul identificării şi geneticii baculovirusurilor a fost determinată de necesitatea elaborării şi aplicării preparatelor baculovirale în sistemele de protecţie integrată a plantelor [3, 7] şi în agricultura ecologică [9, 27]. Deja au fost înregistrate succese remarcabile în cercetarea particularităţilor biologice ale virusurilor entomopatogene, cât şi în folosirea preparatelor virale entomopatogene pentru combaterea biologică a insectelor dăunătoare [17, 19, 25].

Сферы:

Geografie

Номер:

1 (310)

Год:

2010

Скачать

Download PDF (0.96 MB)

Текущие издание

journal