Sun Home
Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă

Autori:

BUIUCLI PIOTR, VEVERIŢĂ EFIMIA, ROTARI SILVIA, GORE ANDREI

Rezumat:

Grâul durum şi comun de toamnă se cultivă în Moldova de peste 3 mii de ani [1-3]. Triticale este o cultură nouă cerealieră, care a fost creată prin unirea genomurilor de grâu şi secară. Această cultură, din punct de vedere genetic prezintă un statut intermediar dintre componentele parentale. În genomul de triticale numeric domină cromozomii de grâu durum, de aceea plantele fenotipic sunt asemănătoare mai mult cu soiurile materne (grâul) şi mai puţin cu cele paterne (secara). Triticale este o cultură plastică şi rezistentă la factorii abiotici (ger, secetă, arşiţă etc.) şi biotici (făinare, rugină, tăciune, fuzarioză etc.). Comparativ cu grâul comun şi durum, triticale are un potenţial productiv mult mai mare şi prezintă recolte stabile în anii cu condiţii climaterice restrictive şi pe soluri mai slabe [4-5]. În legătură cu cele sus- menţionate, sporirea rezistenţei pentru a mări productivitatea culturilor păioase - triticale, grâul comun şi durum de toamnă prezintă un mare interes pentru agricultura Republicii Moldova.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (310)

Anul:

2010

Descarcă

Download PDF (0.28 MB)

Ediţia curentă

journal