Sun Home
Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de Humus şi ca activ în sol

Authors:

ŞIŞCANU GHEORGHE, NEGRU PETRU, VORONŢOV VEACESLAV, POPOVICI ANA

Abstract:

Procesul de fotosinteză al plantelor viticole este condiţionat atât de factorii biologici (specie, soi, portaltoi) [3, 16, 18], cât şi de condiţiile mediului ambiant – lumină [2,6,7,11, 21, 24], umiditate [5, 15, 16, 22], temperatură [2,11,16,17], tipul şi specia solului [21,23]. Activitatea aparatului fotosintetic a grupei plantelor C-3, din care face parte şi viţa de vie fiind foarte sensibilă la condiţiile mediului ambiant, manifestă totodată şi particularităţi genotipice semnificative [4,6,16]

Domains:

Geografie

Number:

1 (310)

Year:

2010

Download

Download PDF (0.32 MB)

Сurrent edition

journal