Sun Home
Cercetări privind influenţa tipurilor de fertilizanţi şi a metodelor de fertilizare asupra procesului de solificare

Authors:

CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA

Abstract:

Pentru reabilitarea solurilor cu diferit nivel de degradare se folosesc două tipuri de fertilizanţi: organici (gunoi de la păsări şi animale; resturi vegetale; reziduurile de la fabricile de prelucrare a producţiei agricole şi animaliere; nămolurile de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşăneşti etc.) şi chimici (îngrăşăminte minerale cu conţinut de macro şi microelemente) [1, 2, 6, 8 et. al.]. Conform aceloraşi autori, eficienţa îngrăşămintelor se măreşte dacă acestea se folosesc în formă de diferite amestecuri.

Domains:

Geografie

Number:

1 (310)

Year:

2010

Download

Download PDF (0.39 MB)

Сurrent edition

journal