Sun Home
Санокреатологическая теория психического здоровья. I. основные современные представления о психическом здоровье

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, VUDU GRIGORE, BALMUS VICTORIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, ŞTIRBU EUGENIU, VUDU LORINA, FRUNZE RODICA

Rezumat:

În articol este prezentată analiza principalelor concepţii despre sănătatea psihică, în rezultat la ce se demonstrează insufi cienta studierii fenomenologiei, structurii şi mecanismelor formării şi menţinerii acesteia. Se menţionează necesitatea elaborării unui concept nou al sănătăţii psihice în baza cunoştinţelor contemporane ale neuroştiinţei, care ar orienta specialiştii spre realizarea obiectivelor sanocreatologiei vizavi de formarea şi menţinerea dirijată a sănătăţii.В статье проводится анализ существующих основных концепции о психическом здоровье, в результате чего делается вывод о недостаточности изученности его феноменологии и структурированности. Авторы указывают на необходимость разработки новой дифференциации психического здоровья, которая ориентировала бы специалистов на реализацию задач санокреатологии по целенаправленному формированию и поддержанию здоровья.In the paper, the analysis of existing basic conceptions on psychic health is demonstrated. As a result, the conclusion of insuffi ciency of our knowledge of its phenomenonology and structuring has been drawn. The authors urge the necessity of the elaboration of a new differentiation of psychic health which would orient the specialists towards carrying out the tasks of sanocreatology on the purposeful formation and maintenance of health.

Cuvinte-cheie:

здоровье - психическое здоровье - когнитивное здоровье - психическая норма – личность – адаптация – гомеостаз – организм - поведение.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.17 MB)

Ediţia curentă

journal