Sun Home
Специфика изменений ЭКГ под влиянием нормобарической гипоксии

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, CARATERZI GALINA

Rezumat:

În articol sunt prezentate date privind influenţa antrenamentului hipoxiei normobarice asupra indicilor electrocardiogramei. Conform efectului influenţei hipoxiei normobarice au fost evidenţiaţe diferite grupe de investigaţi: cu sporire a capacităţilor funcţionale ale sistemului cardiovascular şi toleranţă la efort, cu ameliorare moderat pronunţată a indicilor studiaţi şi cu lipsa efectului pozitiv. La majoritatea investigaţilor s-a observat sporirea capacităţilor funcţionale ale cordului, în bază la ce se face concluzia despre posibilitatea folosirii în perspectivă în sanocreatologie a acestei metode cu condiţia determinării individuale a capacităţilor funcţionale ale sistemului cardiorespirator şi a sensibilităţii la hipoxie.The paper deals with the investigation of the impact of normobaric hypoxia training (NHT) on the ECG-indices of the heart’s function. According to the effects of NHT, the following different groups have been revealed: that with the cardiovascular system’s functional possibilities and exercise tolerance enhancement, that with an ill-defined improvement of the studied parameters and the group with the absence of positive effect. In most individuals, the heart’s functional possibilities enhancement has been observed. That’s why the conclusion on the possibility of the use of this method in sanocreatology in perspective under the condition of the individual determination of the cardiorespiratory system’s functional possibilities and sensitivity to hypoxia has been drawn.Статья посвящена исследованию влияния нормобарической гипоксической тренировки (НГТ ) на ЭКГ–показатели функции сердца. По эффекту влияния НГТ выявлены различные группы: с повышением функциональных возможностей ССС и толерантности на нагрузку, со слабовыраженным улучшением исследуемых параметров и с отсутствием положительного эффекта. У большинства исследуемых наблюдалось повышение функциональных возможностей сердца, на основании чего делается вывод о возможности в перспективе использования этого метода в санокреатологии при условии индивидуального определения функциональных возможностей кардиореспираторной системы и чувствительности к гипоксии.

Cuvinte-cheie:

hipoxie - hipoxie normobarică-cord - electrocardiogramă - sistem cardiovascular - sistem cardiorespirator.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.17 MB)

Ediţia curentă

journal