Sun Home
Review of mosquito (diptera: culicidae) species records in the Republic of Moldova

Autori:

ŞULEŞCO TATIANA, TODERAŞ ION, TODERAŞ LIDIA

Rezumat:

În lucrare sunt analizate rezultatele cercetărilor recente, şi celor efectuate în anii precedenţi, privind ţînţarii hematofagi răspîndiţi pe teritoriul Republicii Moldova. Lista adnotată a speciilor de ţînţari este completată cu şase specii noi pentru fauna republicii: Anopheles pseudopictus, Aedes geminus, Culex torrentium, Culiseta longiareolata, Coquillettidia buxtoni şi Uranotaenia unguiculata. În perioada aa. 1947-2011 în Republica Moldova au fost semnalate 40 specii de ţînţari, 8 dintre care aparţin subfamiliei Anophelinae şi 32 de specii – subfamiliei Culicinae, din 8 genuri: Aedes, Aedimorphus, Dahliana, Ochlerotatus, Culex, Culiseta, Coquillettidia şi Uranotaenia. В данной статье представлены результаты недавних исследований по кровососущим комарам Республики Молдова с обзором фаунистических исследований проводимых в прошлые годы. Был представлен аннотированный список комаров, пополненный шестью новыми находками: Anopheles pseudopictus, Aedes geminus, Culex torrentium, Culiseta longiareolata, Coquillettidia buxtoni и Uranotaenia unguiculata. В целом за период с 1947 по 2011 гг. в Республике Молдова было достоверно зарегистрировано 40 видов комаров, 8 из которых относятся к подсемейству Anophelinae, и 32 вида – к подсем. Culicinae в 8 родах: Aedes, Aedimorphus, Dahliana, Ochlerotatus, Culex, Culiseta, Coquillettidia и Uranotaenia.This paper presents the results of recent survey of mosquitoes from the Republic of Moldova with a review of past records. An updated checklist with 6 new species records: Anopheles pseudopictus, Aedes geminus, Culex torrentium, Culiseta longiareolata, Coquillettidia buxtoni and Uranotaenia unguiculata has been provided. Altogether 40 mosquito species records: eight species of Anophelinae and thirty-two species of Culicinae in eight genera: Aedes, Aedimorphus, Dahliana, Ochlerotatus, Culex, Culiseta, Coquillettidia and Uranotaenia have been obtained between 1947 and 2011 in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie:

Culicidae - new species - adult mosquitoes - larvae and pupae –populations - species abundance - malaria vectors.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.18 MB)

Ediţia curentă

journal