Sun Home
Перспективные гетерозисные гибриды поликросс F1 Lavandula angustifolia Mil.

Autori:

MAŞCOVŢEVA SVETLANA, GONCEARIUC MARIA, KULCIŢKI VEACESLAV, BALMUŞ ZINAIDA, SÎRBU TATIANA, BOTNARENCO PANTELIMON

Rezumat:

S-a evaluat infl uenţa formelor materne asupra caracterelor cantitative ale 90 hibrizi policross F1 de Lavandula angustifolia Mill. S-a determinat efectul heterozisului manifestat de hibrizii policross F1 la caracterele cantitative ale plantei şi infl orescenţei în raport cu formele materne. S-au evidenţiat 19 hibrizi la caracterul „conţinutul de ulei esenţial.” Efectul heterozisului la acest caracter a fost pozitiv la toţi aceşti hibrizi. S-a selectat cel mai perspectiv hibrid – Fr.5S-8-24 cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial (5,790% (s.u.). Efectul heterozisului manifestat de hibridul Fr.5S-8-24 la acest caracter constituie 101%. Concentraţia componentului major în uleiul esenţial la hibridul policross F1 Fr.5S-8-24 este de asemenea înaltă şi constituie 44, 713%.Исследовано влияние материнских форм на гибриды поликросс F1 Lavandula angustifolia Mill. Был изучен эффект гетерозиса по количественным признакам куста и соцветия в сравнение с материнскими формами. Всего было изучено 90 гибридов, из которых выделилось по содержанию эфирного масла 19. У всех 19 гибридов эффект гетерозиса по этим признакам положителен. Наилучшим выделившимся поликросс гибридом F1 по количественным признакам куста и соцветия, является гибрид Fr.5S-8-24. Поликросс гибрида F1 Fr.5S-8-24 отличается самым высоким содержание эфирного масла – 5,790% (с.в.), а эффект гетерозиса по этому признаку составляет 101%. Содержание основного компонента в эфирном масле (линалил ацетата) у гибрида F1 Fr.5S-8-24 – 44.713%.The quantitative traits and heterosis effect F1 polycross hybrids Lavandula angustifolia Mill. has been studied and carried out the selection of the perspective hybrids. The height of a plant variety from 38.0 cm. to 75 cm, plants the length of inflorescence stem is ranged from 12.4 to 24.0 cm, the number of whorls ranges from 5 to 9. The content of essential oil varies between 3.150% and 5.790% (dry matter). The effect of heterosis in different hybrids consist by the height of the plant from 1.9% to 14.0%, from 35.0% to 155.0% by the number of inflorescences, from 1.3% to 39.0% by the length of inflorescences stems, and the content of essential oil is from 6.1% to 101%. The effect of heterosis in hybrids polycross F1 of lavender is obviously expressed by the height of the bush, number of the inflorescences, and the content of the essential oil. The most perspective hybrid for selection of new variety-clone is hybrid polycross Fr.5S-8-24.

Cuvinte-cheie:

Lavandula angustifolia - Lavandula angustifolia - hibrid ulei esenţial heterozis

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.23 MB)

Ediţia curentă

journal