Sun Home
Evaluarea efectului biochimic al mutaţiei opaque-2 in genomul porumbului tetraploid

Autori:

PALII ANDREI, BATÎRU GRIGORII, ROTARI ALEXANDRU, ROTARI EUGEN, COMAROVA GALINA

Rezumat:

Se prezintă rezultatele studiului calităţii boabelor unor forme tetraploide de porumb ce conţin gena recesivă endospermală opaque-2, obţinute pentru prima dată în Republica Moldova. Cu sporirea nivelului de ploidie conţinutul de proteine în bob a crescut, iar conţinutul de lipide a scăzut. Se analizează, de asemenea şi infl uenţa dozei genei opaque-2 asupra conţinutul de lizină în proteină.Приведены результаты изучения качества зерна тетраплоидных форм кукурузы, созданных впервые в Молдавии, на основе эндоспермальной мутации оpaque-2. С увеличением уровня плоидности отмечена тенденция в повышении содержания белка и в уменьшении содержания жира в зерне. Обсуждается также влияние числа доз гена оpaque-2 на содержание лизина в белке.The results of studying the grain quality of tetraploid maize forms containing the opaque-2 endosperm gene, created for the first time in the Republic of Moldova are presented. It was revealed that at the tetraploid level, the protein content increased and the fat content decreased. The dosage effect of the opaque-2 gene on the content of lysine is also discussed.

Cuvinte-cheie:

porumb – tetraploid – genă - opaque-2 - proteină - lizină

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.18 MB)

Ediţia curentă

journal