Sun Home
Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum

Autori:

RUDIC VALERIU, CEPOI LILIANA, RUDI LUDMILA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, COJOCARI ANGELA, LOZAN VASILE, COROPCEANU EDUARD, BOLOGA OLGA

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele analizei unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum sub infl uenţa compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele şi estimat efectul stimulator al lor. Acumularea produselor oxidării lipidelor în biomasă, urmată de intensifi carea biosintezei lipidelor, determină capacitatea celulelor de Porphyridium cruentum de a-şi menţine viabilitatea.Представлены результаты анализа некоторых биосинтетических процессов, происходящих в красной микроводоросли Porphyridium cruentum под воздействием координационных соединений кобальта с диоксиминами и определен их положительный эффект. Накопление продуктов окисления липидов в биомассе, сопровожденное повышенным биосинтезом липидов, определяет способность микроводоросли к поддержанию жизнедеятельности.There are presented the analysis results of the modifications at the biosynthetic processes of the red alga Porphyridium cruentum under the infl uence of the coordinative compounds of the cobalt with the dioximines and there is estimated their stimulator effect. The accumulation of the products emerged from the oxidation of the lipid biomass, followed by the increased lipid biosynthesis determines the ability of the Porphyridium cruentum cells to maintain the viability.

Cuvinte-cheie:

microalga roşie Porphyridium cruentum - compuşi coordinativi ai cobaltului cu dioximinele - procese biosintetice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.15 MB)

Ediţia curentă

journal