Sun Home
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate in colecţia naţională de microorganisme nepatogene. I. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Pseudomonas păstrate in colectia natională de microorganisme

Autori:

SLĂNINĂ VALERINA, LUPAŞCU LUCIAN, TOLOCICHINA SVETLANA, BURŢEVA SVETLANA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, STEPANOV VITALIE, CHISELIŢĂ OLEG

Rezumat:

A fost demonstrat, că mediile de nutriţie King B şi bulion peptonat de carne, asigură o densitate sufi cientă de celule nesesară unei liofi lizări reuşite a bacteriilor din genul Pseudomonas. Au fost determinaţi parametrii optimi pentru liofi lizarea tulpinilor din genul Pseudomonas. S-a stabilit, că utilizarea mediilor de protecţie, lapte degresat (LD) zaharoză de 10,0% (Z 10%) şi succinatului de sodiu (Succ.Na) zaharoză de 12,0% (Z12%), a temperaturii de congelare (-20oC), apoi revitalizarea cu apă distilată asigură cea mai înaltă viabilitate a tulpinilor din genul Pseudomonas.

Cuvinte-cheie:

liofi lizare - medii nutritive - medii de protecţie.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.5 MB)

Ediţia curentă

journal