Sun Home
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la Alternaria spp.

Autori:

GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA

Rezumat:

În articol sunt prezentate date cu privire la reacţia soiurilor părinţi şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la acţiunea fi ltratelor de cultură Alternaria spp. S-a constatat că reacţia se manifestă diferenţiat pentru indicii de germinaţie, creşterea rădăciniţei şi tulpiniţei plantelor de tomate. Genotipul are o pondere majoritară în reacţia soirilor-părinţi şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la acţiunea fi ltratelor de cultură Alternaria spp. Factorul matern deţine un rol important în formarea fenotipului caracterelor cantitative, manifestarea interacţiunilor alelice, tipul şi gradul de moştenire a rezistenţei tomatelor la patogenii Alternaria.

Cuvinte-cheie:

fi ltrate de cultură – Alternaria – reacţie - forme parentale - hibrizi reciproci.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.61 MB)

Ediţia curentă

journal