Sun Home
Particularităţi morfogenetice de adaptare la secetă a plantelor de Phaseolus.

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA

Rezumat:

În lucrare este dată analiza particularităţilor morfogenetice a unor reprezentanţi din speciile Phaseolus lunatus L., Phaseolus acutifolius Gray şi Ph. vulgaris L., corelate cu preadaptarea, adaptarea şi rezistenţa la secetă. S-a demonstrat reacţia diferită la secetă a organelor plantelor: deosebit de sensibile şi afectate sunt organele generative. În condiţii de defi cit de umezeală are loc modifi carea raportului organe asimilatoare: organe consumatoare pe fondalul diminuării generale a masei acestora. Reducerea preponderentă a organelor generative sub infl uenţa secetei la faza de înfl orire-formare a bobului, are urmare directă asupra productivităţii plantelor şi recoltei de boabe.

Cuvinte-cheie:

adaptare - rezistenţă - Phaseolus lunatus L. - Phaseolus acutifolius Gray - Ph. vulgaris L. - particularităţi morfogenetice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.65 MB)

Ediţia curentă

journal