Sun Home
Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур

Autori:

MERENIUC GHEORGHE, CORCIMARU SERGHEI, TĂNASE ADRIAN, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL

Rezumat:

O degradare biologică substanţială care depăşeşte nivelul degradării substanţelor organice a fost evidenţiată în solurile arabile ale Republicii. În toate variantele studiate complexul microbian al solului a suferit schimbări negative calitative şi cantitative – biomasa microbiană totală şi coeficientul microbian s-au micşorat considerabil, iar coeficientul metabolic a crescut brusc. Cele mai nefavorabile condiţii au fost observate în solul rotaţiilor convenţionale, iar cele mai favorabile – în solul rotaţiilor ecologice.

Cuvinte-cheie:

microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.61 MB)

Ediţia curentă

journal