Sun Home
Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu

Autori:

BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, CASTRAVEŢ TUDOR, MUNTEANU VALENTINA, ŢÎŢU PAVEL

Rezumat:

Scopul lucrării de faţă a constat în elaborarea principiilor şi criteriilor de identificare, clasificare şi cartografiere a sistemelor peisagistice din Câmpia Prutului Mijlociu, unitare teritorială care dispune de o apreciabilă diversitate peisagistică. Metodica de analiză a peisajelor, ca unităţi sistemice, se sprijină pe identificarea şi descoperirea structurilor spaţiale geografi ce. Ca mijloc de analiză au fost folosite tehnicile de teledetecţie. Identificarea şi cartografi erea peisajelor s-a realizat prin modelarea cartografică a componentelor de mediu, rezultatele modelării fiind încadrate întrun sistem informaţional geografic. Delimitarea unităţilor de peisaj s-a realizat predominant după talvegul văilor, albiile râurilor sau limitele albiei majore (luncilor) şi a teraselor fluviale. Pe culmile interfluviale limitele au fost trasate şi pe înşeuări, în ambele cazuri ţinându-se cont însă de specificul solurilor, substratului geologic, de tipul de acoperire a terenului ş.a.

Cuvinte-cheie:

peisaj natural - peisaj cultural - metode identifi care peisaj - Câmpia Prutului de Mijloc.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.01 MB)

Ediţia curentă

journal