Sun Home
Manifestarea heterozisului la hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia Miil.

Autori:

BUTNARAŞ VIOLETA

Rezumat:

Au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F1 de Lavandula angustifolia Miil. şi selectaţi 10 hibrizi perspectivi, care se deosebesc prin valorile caracterelor cantitative, perioada de vegetaţie, culoarea corolei florilor etc. şi efectul heterozisului manifestat la aceste caractere. Hibrizii policross perspectivi au talia plantelor de 48-67 cm, lungimea inflorescenţei de la 24,0 până la 35,3 cm şi lungimea spicului floral de la 4,5 până la 7,4 cm. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii perspectivi variază în limitele 4,032 % - 5,165 % (s.u.). Efectul heterozisului manifestat de hibrizii policross F1 în raport cu forma maternă la caracterul ,,talia plantei” a înregistrat valori de la 1,0 % până la 36,1 %; la numărul de tulpini florale - de la 11,4 până la 109,8 %, iar la lungimea inflorescenţei de la 1,3 % până la 82,0 %. La conţinutul de ulei esenţial efectul heterozisului manifestat de hibrizii de levănţică este cel mai înalt şi variază în limitele 64,3 − 110,5 %. Mai performant este hibridul tardiv Fr. 8-5-34V, cu cei mai ridicaţi indici ai heterozisului, la care şi conţinutul de ulei esenţial este de 5,098 %(s.u.).

Cuvinte-cheie:

Lavandula angustifolia - heterozis - hibrid policross - ulei esenţial.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.63 MB)

Ediţia curentă

journal