Sun Home
Influenţa adaosului alimentar biologic activ „Presan” asupra nivelului unor reprezentanţi ai microbiocenozei intestinale

Autori:

STRUTINSCHI TUDOR, TIMOŞCO MARIA, BOGDAN VICTORIA

Rezumat:

S-a studiat nivelul cantitativ al reprezentanţilor bacteriocenozei intestinale în experienţe pe animale de laborator şi s-a evidenţiat o infl uenţa stimulatorie a adaosului alimentar biologic activ „Presan”, elaborat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, asupra microorganismelor din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus) şi inhibitorie asupra celor facultative sau condiţionat patogene din genurile Escherichia, Proteus şi familia Streptococcaceae. Adaosul testat a contribuit pozitiv la menţinerea nivelului optimal al microbiocenozei intestinale şi se recomandă spre utilizare atât în mod separat, cât şi împreună cu alţi reprezentanţi ai genurilor obligative sau probiotice.

Cuvinte-cheie:

Adaos alimentar biologic activ – microbiocenoză - acţiune prebiotică - bacterii obligative - lactobacterii.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.61 MB)

Ediţia curentă

journal