Sun Home
Генетическая разнородность мутантных форм то- мата по устойчивости мужского гаметофита к жаре, засухе и холоду

Autori:

MACOVEI MILANIA

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele evaluării rezistenţei colecţiei formelor mutante de roşii la o serie de factori abiotici stresanţi (arşiţă, secetă şi temperaturi joase), la stadiul de gametofi t masculin matur. Au fost identifi cate linii mutante cu diferite niveluri şi tipuri de rezistenţă. S-a demonstrat că rezistenţa la temperaturi ridicate, scăzute şi secetă este determinată de sisteme genetice diferite, ceea ce indică natura poligenică a acestor caractere. Au fost identifi cate genotipuri promiţătoare pentru ameliorare, cu nivel înalt de rezistenţă la toţi factorii stresanţi studiaţi.

Cuvinte-cheie:

colecţii genetice - forme mutante de tomate - evaluare - rezistenţă - polen - lungimea tubului polinic – eterogenitate - temperaturi ridicate şi scăzute - secetă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.63 MB)

Ediţia curentă

journal