Sun Home
Cercetări privind influenţa tipurilor de fertilizanţi şi a metodelor de fertilizare asupra procesului de solificare

Autori:

CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA

Rezumat:

Pentru reabilitarea solurilor cu diferit nivel de degradare se folosesc două tipuri de fertilizanţi: organici (gunoi de la păsări şi animale; resturi vegetale; reziduurile de la fabricile de prelucrare a producţiei agricole şi animaliere; nămolurile de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşăneşti etc.) şi chimici (îngrăşăminte minerale cu conţinut de macro şi microelemente) [1, 2, 6, 8 et. al.]. Conform aceloraşi autori, eficienţa îngrăşămintelor se măreşte dacă acestea se folosesc în formă de diferite amestecuri.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (310)

Anul:

2010

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal