Sun Home
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor

Авторы:

URSU ANDREI, VLADIMIR PANTELEI, MARCOV ION

Резюме:

Zonele naturale, de regulă, includ diferite unităţi pedogeograce teritoriale, care prezintă şi diverse unităţi landşaftice. La baza acestor unităţi landşaftice stau unităţile genetice ale solurilor, care în Zona Centrală a Pădurilor Codrilor sunt prezentate preponderent de soluri brune, cenuşii, cernoziomuri levigate , tipice, multiple varietăţi de soluri erodate şi soluri intrazonale [3, 5, 6, 26, 27]. Fiecare unitate taxonomică genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. În calitate de indicator integru al potenţialului pedoecologic se foloseşte nota de bonitare a solului [2, 18, 21].

Сферы:

Geografie

Номер:

1 (310)

Год:

2010

Скачать

Download PDF (0.43 MB)

Текущие издание

journal