Sun Home
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor

Autori:

URSU ANDREI, VLADIMIR PANTELEI, MARCOV ION

Rezumat:

Zonele naturale, de regulă, includ diferite unităţi pedogeograce teritoriale, care prezintă şi diverse unităţi landşaftice. La baza acestor unităţi landşaftice stau unităţile genetice ale solurilor, care în Zona Centrală a Pădurilor Codrilor sunt prezentate preponderent de soluri brune, cenuşii, cernoziomuri levigate , tipice, multiple varietăţi de soluri erodate şi soluri intrazonale [3, 5, 6, 26, 27]. Fiecare unitate taxonomică genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. În calitate de indicator integru al potenţialului pedoecologic se foloseşte nota de bonitare a solului [2, 18, 21].

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (310)

Anul:

2010

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal