Sun Home
Genotipuri de Salvia Officinalis L. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial

Autori:

GONCEARIUC MARIA, KULCIŢKI VEACESLAV, BALMUŞ ZINAIDA, GONCEARIUC NATALIA, SÎRBU TATIANA, CUZMINA ELVIRA

Rezumat:

Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial obţinut prin hidrodistilare din 5 genotipuri de Salvia offi cinalis L., cultivate în Republica Moldova a demonstrat diversitatea acestora. Conţinutul de ulei esenţial evaluat variază în funcţie de genotip şi faza de recoltare atât în lăstarii cu frunze, cât şi în frunze, infl orescenţe. Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial a fost atestat în materialul recoltat după scuturarea corolei fl orilor şi seminţelor: 1.455-1.823% (s.u.) în lăstari cu frunze şi 1.408-1.749% (s.u.) în frunze. Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat că la diferite genotipuri sunt identifi caţi în lăstarii cu frunze de la 14 până la 23 componenţi, iar in cel din frunze de la 17 până la 25. Componenţii majori sunt reprezentaţi de monoterpene cetone: tujonă (α-tujonă: 21,2-38,8%; β-tujonă: 5.877-16,201%), camfor (17,5-24,6%), urmaţi de eucaliptol (6.47- 11.2%). Toate genotipurile studiate reprezintă un singur chemotip: tujonă/camfor/ eucaliptol.

Cuvinte-cheie:

Salvia offi cinalis - ulei esential - compoziţie

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.65 MB)

Ediţia curentă

journal