Sun Home
Genele restauratoare de androfertilitate la diferite plante de cultură

Autori:

DUCA MARIA, PORT ANGELA, NECHIFOR VICTORIA

Rezumat:

Sistemul ASC-Rf este larg răspândit în natură, frecvent utilizat în ameliorarea culturilor agricole şi ca model de studii fundamentale privind interacţiunea nucleu - mitocondrie în expresia genelor. Este prezentat în aspect comparativ genetica restaurării fertilităţii polenului, caracteristici moleculare de structură şi acţiune a genelor Rf la diferite plante de cultură. Există numeroase incertitudini privind structura şi modul de acţiune al genelor Rf, însă datele obţinute până în prezent demonstrează faptul, că diversifi carea funcţională a restauratorilor fertilităţii masculine determinată de variabilitatea factorilor ce afectează microsporogeneza, este o condiţie esenţială pentru a asigura restaurarea proceselor biochimice şi fi ziologice în dezvoltarea polenului.

Cuvinte-cheie:

Gene restauratoare de androfertilitate - fl oarea-soarelui - androsterilitate citoplasmatică - expresia genelor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.64 MB)

Ediţia curentă

journal