Sun Home
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului urban Chişinău (indici, dependenţe şi legităţi)

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN

Rezumat:

A fost evidenţiată legitatea conform căreia masa de poluanţi care este introdusă în oraş de apele r. Bîc, cea deversată în râu de pe teritoriul or. Chişinău şi cea evacuată din oraş de apele râului în toate 3 cazuri depinde de volumul apei, iar volumul de apă corelează cu cantitatea depunerilor atmosferice. Cercetările impactului deşeurilor evaluat prin determinarea indicelui de diversitate fl oristică a algelor după Margalef a permis stabilirea legităţii privind dependenţa acestui indiciu de gradul de poluare a sectorului investigat. Studiul impactului deşeurilor asupra ecosistemelor a demonstrat legitatea privind dependenţa valorii impactului de gradul de poluare a sectorului dat.

Cuvinte-cheie:

dinamica impactului – deşeuri - indice de similitudine - plante vasculare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.64 MB)

Ediţia curentă

journal