Sun Home
Biosinteza carbohidraţilor la drojdiile saccharomyces cerevisiae in funcţie de constituientele mediului de cultură

Autori:

CHISELIŢĂ OLEG, USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

Sunt generalizate rezultatele infl uenţei diferitor surse de carbon (glucozei, zaharozei, fructozei, manozei, melasei), a sulfatului, acetatului şi 4 compuşi coordinativi ai zincului asupra biosintezei carbohidraţilor la drojdiile Saccharomyces cerevisiae. Se propune un mediu nutritiv nou, care sporeşte cu 44,3% conţinutul de carbohidraţi în biomasa drojdiilor.

Cuvinte-cheie:

carbohidraţi – drojdii - Saccharomyces cerevisiae - surse carbon – acetaţi - compuşi coordinativi.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.63 MB)

Ediţia curentă

journal