Sun Home
Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum

Autori:

RUDIC VALERIU, CEPOI LILIANA, RUDI LUDMILA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, COJOCARI ANGELA, SADOVNIC DANIELA, GUŢUL TATIANA, TODOSICIUC ALEXANDR

Rezumat:

A fost studiată şi stabilită toxicitatea nanoparticulelor luminiscente faţă de cultura de Porphyridium cruentum, care descreşte în şirul ZnSe>ZnS>CdSe. A fost determinată influenţa acestor nanoparticule asupra productivităţii microalgei, care are un caracter de undă cu creşteri şi scăderi succesive, iar factorul concentraţiei nanoparticulelor nu este unul determinant în stabilirea gradului de toxicitate. Metoda specifi că de determinare a produselor peroxidării lipidelor a permis stabilirea gradului de toxicitate a nanoparticulelor.

Cuvinte-cheie:

Porphyridium cruentum – nanoparticule - toxicitate - peroxidarea lipidelor

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.61 MB)

Ediţia curentă

journal