Sun Home
Compuşi complecşi de incluziune ai amantadinelor antivirale cu ciclodextrine

Autori:

BOLDESCU VEACESLAV

Rezumat:

Hidroclorură de amantadină (AM) şi hidroclorură de rimantadină (RIM) (Fig. 1) sunt substanţele medicamentoase sintetice din grupa derivaţilor adamantanului, folosite în chimioterapia gripei de tip A [1, 3]. Rimantadina şi amantadina în combinaţie cu oseltamivirul şi zanamivirul au fost recomandate de către OMS pentru chimioterapia complexă a gripei H5N1, În afară de această, experimentele cu şoareci au arătat că combinaţia rimantadinei cu oseltamivirul produce o acţiune antivirală sinergică contra virusului gripal de tip H3N2 [2]. O altă combinaţie a rimantadinei cu clorhidrat de drotaverina, s-a arătat de a avea la fel un efect antiviral sinergic pozitiv contra gripei de tipul A şi contra gripei aviare [4].

Cuvinte-cheie:

Hidroclorură de amantadină (AM), hidroclorură de rimantadină (RIM), β-ciclodextrina (βCD), hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD)

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.24 MB)

Ediţia curentă

journal