Sun Home
Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a în cultură submersă

Autori:

STRATAN-BINZARI MARIA

Rezumat:

Enzimele prezintă mari perspective pentru diversificarea proceselor tehnologice în care sunt antrenate. Dintre hidrolaze – enzimele care scindează polimerii macromoleculari în secvenţe mai mici sau în precursori simpli, amilazele după amploarea utilizării în procese industriale ocupă un loc primar [3, 4, 13]. Bacteriile si fungii miceliali sunt surse performante de enzime amilolitice. Dintre bacterii ca buni producători de amilaze se evidenţiază speciile genului Bacillus. Din rândul fungilor miceliali sunt marcaţi reprezentanţii genului Aspergillus, distinşi prin sinteza complexelor amilolitice cu însuşiri tehnologice înalte, în marea parte a lor - enzime exocelulare [10, 12].

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.31 MB)

Ediţia curentă

journal