Sun Home
Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis Sativus L.

Autori:

DUCA MARIA, PORT ANGELA, HOMENCO TATIANA

Rezumat:

Identificarea polimorfismului genetic în scopul aprecierii diversităţii genetice, selectării formelor parentale şi a caracterelor calitative şi cantitative prezintă o importanţă deosebită în procesul de obţinere a hibrizilor înalt productivi. Polimorfismul poate fi identificat la diverse nivele de organizare prin analiza caracterelor morfofiziologice [4, 18, 19], biochimice [11, 12], citogenetice [5, 6, 9], moleculare [7, 10, 12, 13] etc. În aspect fundamental, cercetarea variabilităţii caracterelor ce determină polimorfismul poate contribui la identificarea marcherilor genetico-moleculari utilizaţi în analiza genetică şi filogenetică [16, 17]. În aspect practic, analiza polimorfismului genetic este primordială pentru rezolvarea problemelor de conservare a biodiversităţii [10, 15], ameliorarea la heterozis asistată de marcheri moleculari [11, 13, 15], etc.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.55 MB)

Ediţia curentă

journal