Sun Home
Recenzie asupra monografiei “Cromatica tradiţională românească”. Autori Zina Şofransky, Valentin Şofransky. Bucureşti, Editura Etnologică, 2012

Authors:

ZUBCOV ELENA

Domains:

Biologie

Number:

3 (318)

Year:

2012

Download

Download PDF (0.06 MB)

Сurrent edition

journal