Sun Home
Probleme ale dezvoltării durabile a ecosistemului urban Chişinău

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN

Rezumat:

Au fost evidenţiate problemele esenţiale care refl ectă starea ecologică a ecosistemului urban Chişinău. Sunt stabilite principiile şi obiectivele de dezvoltare social-economică a oraşului şi evidenţiate căile ce asigură dezvoltarea durabilă a ecosistemului urban şi care vor servi ca bază în elaborarea Planului Local de Acţiuni de Mediu al municipiului Chişinău.Установлены главные проблемы, которые отражают экологическое состояние Кишиневской городской системы. Установлены принципы и объективы социально- экономического развития города. Предложены пути реализации устойчивого развития городской экосистемы, которые послужат основой для разработки Местного Плана Действия по защите окружающей среды для муниципия КишинэуThe main problems, which refl ect the ecological state of the Chisinau urban ecosystem have been distiguished. The principles and objectives of the social-economic development were estabilished. The ways for sustainable development of the urban ecosytem were proposed, as a basis for elaboration of the Local Action Plan regarding the Environment Control of the Chisinau municipality.

Cuvinte-cheie:

spaţiul urban, capacitatea mediului, flexibilitate, reversibilitate, diversitate socială şi culturală

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.15 MB)

Ediţia curentă

journal