Sun Home
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Bacillus pastrate in Colecţia Naţională de Microorganisme Nepa

Autori:

TOLOCICHINA SVETLANA, BURŢEVA SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, LUPAŞCU LUCIAN, STEPANOV VITALIE

Rezumat:

Pentru cultivarea bacteriilor din genul Bacillus înainte de liofi lizare a fost selectat mediul nutritiv care asigura viabilitatea microorganismelor şi stabilitatea caracterelor morfoculturale. A fost studiat un şir de medii de protecţie pentru liofi lizarea microorganismelor. Viabilitatea maximală a fost stabilită la liofi lizarea pe mediul protector lapte degresat zaharoza 5% şi lactoză 5%. Cel mai efi cient revitalizant pentru bacteriile liofi lizate din genul Bacillus s-a dovedit a fi apa distilată.Для культивирования бактерий рода Bacillus из Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов перед их лиофилизацией была подобрана питательная среда, максимально обеспечивающая сохранение жизнеспособности и стабильности признаков. Изучены протекторные свойства ряда сред, в которых лиофилизируют микроорганизмы. Выявлено, что оптимальный эффект выживаемости достигается при использовании снятого молока 5% сахарозы и 5% лактозы. Лучшим регидратантом в процессе реактивации является дистиллированная вода.A nutrient medium for the cultivation of bacteria genus Bacillus (deposited in NCNM) before the freeze-drying that ensures a maximum preservation of viability and stability of the characteristics was selected. The protective properties of a range of media for lyophilisation of microorganisms were studied. The optimum viability was achieved by using skim milk 5% sucrose and 5% lactose. is the Distilled water is the best rehydrator in the reactivation process

Cuvinte-cheie:

liofi lizare, medii nutritive, medii de protecţie, viabilitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal