Sun Home
Aprecierea incidenţei bolii ulceroase a stomacului şi duodenului prin metoda citologică

Autori:

FLOREA NATALIA, ZATÂC ANATOL

Rezumat:

Prin metoda citologică a fost apreciat nivelul depistării Helicobacter pylori în diverse patologii ale stomacului şi duodenului. Lotul de cercetare a inclus 210 pacienţi investigaţi endoscopic în Policlinica Institutului Oncologic. Investigarea citologică a amprentelor de pe bioptatele colectate din stomac şi duoden este o completare adecvată şi informativă a investigaţiei histologice. Ea permite a detaliza şi constata nu doar procesele maligne ci şi procesele de fond şi precanceroase.Цитологическим методом был определен уровень выявления H. pylori в различных патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки. Опытная выборка состояла из 210 пациентов, которые прошли эндоскопическое исследование в поликлинике онкологического института. Цитологическое исследование отпечатков биоптатов отобранных из желудка и двенадцатиперстной кишки является адекватным и информативным дополнением общего гистологического исследования. Данное исследование позволяет детализировать и определять не только злокачественные процессы, а также и фоновые процессы и предраковые состояния.The purpose of the investigation was to assess the level of H. Pylori diagnostication by a cytological method in various pathologies of the stomach and duodenum. Lot of research has been investigated endoscopically in 210 patients of the Oncology Clinic. The cytological investigation of bioptate prints sampled from stomach and duodenum is an adequate and informative addition to histological investigation. It allows us to fi nd both detailed and malignant processes and background processes and precancerous conditions.

Cuvinte-cheie:

fi brogastroduodenoscopie, H.pylori, stomac, duoden, boala ulceroasă

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal