Sun Home
Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani

Autori:

USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA, MOLODOI ELENA, EFREMOVA NADEJDA, CHISELIŢĂ OLEG, BORISOVA TAMARA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA

Rezumat:

Sunt descrise caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. Prezenţa în componenţa drojdiilor a complexului de substanţe de natură proteică, bogat în aminoacizi esenţiali şi cu activitate înaltă a enzimelor antioxidante, precum şi a carbohiraţilor, preponderent al β-glucanilor, permite a recomanda aceste tulpini spre utilizare în biotehnologie. Rezultatele sunt importante în descrierea standard a speciilor propuse ca obiect de valoare industrială.Описаны фенотипические признаки и приведен биохимический состав дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. Наличие в составе дрожжей комплекса веществ белковой природы с высоким содержанием незаменимых аминокислот и ферментов антиоксидантного действия, а также полисахаридов, с преобладанием β - глюканов, позволяет рекомендовать изученные штаммы для применения в биотехнологии. Результаты представляют интерес для стандартного описания видов дрожжей предложенных в качестве объекта индустриального назначения.Phenotypical signs and biochemical composition of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 20 and Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 yeast strains are described in this article. The presence of protein complexes with high content of indispensable amino acids and antioxidant enzymes, as well as polysaccharides with predominance of β-glucanes allow us to recommend these yeast strains for the utilization in biotechnology. The fi ndings are of interest for the standard description of yeast strains offered as object for industrial purposes.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.48 MB)

Ediţia curentă

journal