Sun Home
Распределение и биологические особенности вида Sitona lineatus (Coleoptera: Curculionidae) в Республике Молдова.

Autori:

MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, MALEVANCIUC NADEJDA, TODERAŞ LIDIA, MOLDOVAN ANNA, BACAL SVETLANA

Rezumat:

Studierea caracterelor biologice ale dezvoltării insectelor este esenţială pentru sesizarea căilor de adaptare ecologică la condiţiile specifi ce ale unei sau altei regiuni, iar în plan aplicativ contribuie la pronosticarea stării populaţiilor de insecte folositoare sau dăunătoare. Scopul principal al lucrării a constat în relevarea caracterelor biologice ale dezvoltării şi distribuţiei speciilor Sitona lineatus L. în semănăturile de lucernă de pe teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constat că cea mai mare parte de exemplare (56%) a fost colectată în zona centrală a Republicii Moldova. Densitatea medie a speciei Sitona lineatus L. a constituit 5,03 exemp./м2. Numărul maximal a fost de 13-14 exemp./м2 . Au fost de asemenea sistematizate şi relevate date noi privitor la arealul de răspândire a speciilor pe teritoriul republicii noastre.Изучение биологических особенностей развития насекомых существенно для понимания путей экологической адаптации видов к конкретным условиям того или иного региона, а в практическом плане способствует прогнозированию состояния популяций вредных или полезных насекомых. Основной целью работы было выявление биологических особенностей развития и распределения вида Sitona lineatus L. на люцерновых полях в Республике Молдова. В результате проведенных исследований наибольшее количество экземпляров было собрано в центральной части Республики Молдова (56 %). Средняя численность вида Sitona lineatus L. составило 5,03 экз./м2. Максимальная численность 13-14 экз./м2. Также были обобщены и приведены новые данные по распространению вида на территории республики.Studies on the insect biological characterization are essential for understanding the ways of ecological adaptation to the specifi c conditions of a particular region, and in practical terms, help to predict the status of harmful or benefi cial insect populations. The main aim of the work was to determine the biological characteristics of the development and distribution of species Sitona lineatus L. on lucerne fi elds in the Republic of Moldova. As the result of the research carried out, the largest number of specimens has been collected in the central part of the Republic of Moldova (56%). The average number of S. lineatus L. population density was 5.03 ex./m2. The maximum number counted 13-14 ex./m2. New data on the distribution of the species in the country have also been updated and presented.

Cuvinte-cheie:

Sitona lineatus L., биологические особенности, распределение вида, численность популяций, экологическая адаптация

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.19 MB)

Ediţia curentă

journal