Sun Home
Primerii omologi transpozonului activator în evidenţierea polimorfi smului molecular al genomurilor vegetale

Autori:

PAŞA LILIA

Rezumat:

În lucrare, este arătată posibilitatea utilizării primerilor omologi elementului transpozabil Activator în evidenţierea polimorfi smului molecular al speciilor de plante distanţate fi logenetic – Asparagus offi cinalis L. (sparanghel), Allium cepa L. (ceapă), Magnolia sp. (magnolia), Buxus sempervirens L. (cimişir), Anethum graveolens L. (mărar).В данной работе показана возможность использования одиночных ПЦР праймеров, гомологичных транспозону кукурузыАctivator, в выявлении молекулярного полиморфизма филогенетически отдаленных видов растений: Asparagus offi cinalis L. (спаржа), Allium cepa L. (лук), Magnolia sp. (магнолия), Buxus sempervirens L. (самшит), Anethum graveolens L. (укроп).A possibility of using single PCR primers, homological to transposable element Аctivator of Zea mays in molecular polymorphism detection of Asparagus offi cinalis L., Allium cepa L., Magnolia sp., Buxus sempervirens L., Anethum graveolens L. genomes has been studied.

Cuvinte-cheie:

element transpozabil, Activator, polimorfism molecular, Asparagus offi cinalis L., Allium cepa L

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal