Sun Home
Психосанокреатологическая концепция. Генетически и онтогенетически обусловленные системы, участвующие в формировании и поддержании психического здоровья

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

În articol este prezentată fenomenologia şi conceptul sanocreatologic al sănătăţii psihice, care descrie factorii şi mecanismele de formare şi menţinere dirijată a paternului sănătăţii psihice, formarea ansamblurilor de neuroni, sistemelor psiho-funcţionale şi de estimareexecutare. Se precaută sistemele genetic şi ontogenetic determinate, care participă în formarea şi menţinerea sănătăţii psihice.The phenomenology and the sanocreatological conception of psychic health that describes factors and mechanisms forming and maintaining the pattern of psychic health, the formation of neuron ensembles, the psycho-functional and the valuation-executive systems are presented in the paper. The genetically and ontogenetically conditioned systems which participate in the formation and the maintenance of psychic health are examined.В статье представлена феноменология и санокреатологическая концепция психического здоровья, которая описывает факторы и механизмы формирующие и поддерживающие паттерн психического здоровья, формирование ансамблей нейронов, психо-функциональных и оценочно-исполнительных систем. Рассматриваются генетически и онтогенетически обусловленные системы, участвующие в формировании и поддержании психического здоровья.

Cuvinte-cheie:

психическое здоровье, психо-функциональная система, оценочно-исполнительная система, феноменология психического здоровья, генетически детерминированная система

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal