Sun Home
Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic

Autori:

CUZA PETRU, ŢÎCU LILIA, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

Complexul proteic al diferitor linii şi specii de plante include mai multe fracţii de proteine, care se deosebesc prin proprietăţile fizico-chimice ale componenţilor lor şi importanţă fiziologică [25]. O particularitate caracteristică a proteinelor este solubilitatea specifică a acestora în diferiţi solvenţi. Pe acest principiu se bazează clasificarea condiţionată a holoproteinelor vegetale în albumine, globuline, prolamine, gluteline [27].

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.42 MB)

Ediţia curentă

journal